Verschotten

De extra kosten die een taxateur kan maken bij de taxatie van een huis worden ook wel verschotten genoemd. Er zijn een aantal redenen waarom de taxateur deze kosten maakt. Hij moet bijvoorbeeld informatie bij het kadaster opvragen. Ook moet er om te onderzoeken of de waarde van het huis beïnvloed kan worden door externe factoren informatie opgevraagd worden. Hieronder ziet u een aantal vaak voorkomende verschotten:

 •         Bouwverordeningen
 •         De drank- en horecawet
 •         Bestemmingsplannen
 •         Ontheffingen
 •         Milieuvervuiling
 •         Openluchtrecreatie

Leges

Bij leges gaat het om informatie over veranderingen in bestemming, beleid en gebruik van externe factoren. Deze zogenaamde leges kunnen worden opgevraagd bij de gemeente. De kosten die het opvragen van leges met zich meebrengt berekent de taxateur door als verschotten. Het verschilt per gemeente wat de tarieven zijn voor het opvragen van leges. De tarieven kunnen per gemeente sterk verschillen, maar u betaalt over het algemeen nooit meer als 100 euro. Bij sommige taxateurs zitten de kosten van verschotten al bij de prijs inbegrepen. Bij andere worden de verschotten er later nog bij gerekend. Om nooit voor onverwachte kosten te komen te staan is het aan te raden dit van te voren even na te vragen.

Informatie uit het kadaster

Een taxateur controleert altijd of de eigendomspapieren in orde zijn de informatie wordt opgevraagd uit het kadaster. Om te kijken of op de woning erfpacht, kettingbeding of erfdienstbaarheden van toepassing zijn vergelijkt de taxateur de eigendomspapieren met de gegevens uit het kadaster. Tot slot wordt door de taxateur nog gecontroleerd of de verkoper ook daadwerkelijk de eigenaar is.

Zijn verschotten bij de prijs inbegrepen?

Bij lang niet alle taxateurs is het vanzelfsprekend dat de verschotten inbegrepen zijn in de prijs. Op het moment dat u een taxatierapport aanvraagt is het daarom verstandig om altijd na te vragen of de prijs in- of exclusief deze kosten is. Bij Taxatie Delft zijn de verschotten bij de prijs inbegrepen, zo weet u van tevoren precies hoeveel u kwijt bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

U wil graag meer informatie? U kunt meer informatie lezen over taxaties of contact met ons opnemen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*