Informatie over het taxatierapport

In  ‘ Taxatierapport Delft ‘ kunt u een aantal belangrijke gegevens over de taxatie van uw woning vinden. Wat de waarde van uw woning is staat bijvoorbeeld in het taxatierapport. Wanneer u een financiële instelling om een dienst vraagt, kan dit heel belangrijk zijn. Dit zou bijvoorbeeld de aanvraag van een hypotheek kunnen zijn. Ook wanneer u bijvoorbeeld een huis wilt kopen of verkopen kan een taxatie handig zijn. Hierdoor wordt het een stuk makkelijker om te onderhandelen over de prijs.

Over de bouwkundige staat van de woning wordt echter nooit iets gezegd in het taxatierapport. Alleen over de onderhoudsstaat van de woning zegt het rapport iets. Op het moment dat u ook graag meer over de bouwkundige staat van de woning zou willen weten dan kunt u een speciaal onderzoek laten uitvoeren.

Redenen voor een taxatierapport van Taxatie Delft

U kunt meerdere redenen hebben voor het laten schrijven van ‘ Taxatierapport Delft ‘. De redenen die over het algemeen het meest door mensen worden aangedragen om een taxatierapport te laten schrijven zijn:

 • Bij het vaststellen van de herbouwwaarde
 • Op het moment dat u in beroep gaat tegen de nieuwe WOZ-waarde
 • Wanneer u een woning wilt verkopen of kopen
 • Bij het afsluiten of verhogen van een hypotheek
 • Wanneer u bezittingen verdeeld bij een scheiding
 • Als u uw bezittingen opgeeft in uw belastingopgave

Inhoud van Taxatierapport Delft

De taxateurs van Taxatie Delft kijken naar verschillende dingen wanneer zij een schatting maken van de waarde. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de grootte, de ligging en de staat van onderhoud van de woning. Ook naar een aantal externe factoren wordt door de taxateur gekeken. Een voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen in de toekomst en dan voornamelijk op de woningmarkt. Tot slot zijn ook de gegevens uit het Kadaster nog een aandachtspunt voor de taxateur. In Taxatierapport Delft beschrijft de taxateur over het algemeen de onderstaande punten:

 •         Omgeving
 •         Ligging
 •         Grootte
 •         Indeling
 •         Wat de kwaliteit, constructie en onderhoudsstaat van de gebruikte materialen is.
 •         De aanwezige energiebesparende maatregelen
 •         Eventuele aanwezigheid van een balkon, tuin, garage, parkeerplaats, kelder etc.

Eisen t.a.v. het taxatierapport

Op het moment dat u van plan bent om een hypotheek af te sluiten in de gemeente Delft heeft u bijna altijd een taxatierapport nodig. Er zijn een aantal eisen opgesteld door banken en financiële instellingen waar Taxatierapport Delft aan moet voldoen. Wel kunnen deze eisen bij banken en financiële instellingen onderling sterk verschillen. Aan de andere kant zijn de kwaliteitseisen ten opzichte van de taxatie weer wel gezamenlijk door de hypotheekverstrekkers opgesteld. Deze, door hypotheekverstrekkers gezamenlijk opgestelde, eisen luiden als volgt:

 •         De taxateur is ingeschreven bij een erkend register (SCVM of VastgoedCert).
 •         Het taxatierapport moet voldoen aan de eisen van het meest recente model taxatierapport financiering woonruimte.

Registers en brancheverenigingen voor Taxateurs

De twee meest bekende registers in de taxatiebranche waar taxateurs zich bij kunnen aansluiten zijn VastgoedCert en SCVM. Wanneer een taxateur ingeschreven staat bij één van de twee registers kunt u ervan uit gaan dat een taxateur aan de kwaliteitseisen voldoet. U kunt ervan uitgaan dat een taxateur ook bij het SCVM ingeschreven staat wanneer hij lid is van de branchevereniging VBO. U kunt erop vertrouwen dat een taxateur in elk geval in één van de twee registers staat ingeschreven wanneer hij lid is van de RVT.

De prijs van een taxatierapport in Delft

In de meeste gevallen ligt de prijs van een taxatierapport in Delft rond 1,85 promille. Dit wil zeggen dat 0,185 procent van de waarde waarop een huis getaxeerd is, betaald moet worden voor het taxatierapport. De prijs van het rapport wordt toch niet altijd bepaald door de taxatiewaarde. Door deze taxateurs wordt meestal een vaste prijs voor het rapport gerekend die onafhankelijk is van de taxatiewaarde. Wanneer u een huis met een vrij hoge waarde wilt laten taxeren is het dus goedkoper om voor een taxateur met vaste prijs te kiezen. In zo’n geval komen er echter vaak nog wel extra kosten bij waar u rekening mee moet houden.

Extra kosten taxatierapport

Onderstaand ziet u een overzicht van de kosten die het meest voorkomen bij het opstellen van een taxatierapport:

 •         BTW (19%)
 •         Administratiekosten (10 tot 25 euro)
 •         Gemeentelijke leges (0 tot 50)
 •         Kadasterkosten (10 tot 25 euro)
 •         Het tarief van de taxateur(vanaf 150 euro)

Verschotten is ook wel een andere benaming voor kadasterkosten en leges.

Taxatie bouwkundige staat

Het kan soms voorkomen dat een taxateur u adviseert om onderzoek te laten doen naar de bouwkundige staat van de woning. Hierover staat namelijk niets in het taxatierapport. Deze geeft enkel een beeld van de onderhoudsstaat van de woning. U kunt een apart onderzoek laten uitvoeren om meer te weten te komen over de bouwkundige staat van de woning.

Het behalen van een bepaalde executiewaarde in Delft

Wanneer u uw hypotheek niet meer kunt aflossen komt het soms voor dat u uw huis moet verkopen. U zult vervolgens uw huis moeten verkopen. De waarde die uw huis nog heeft wanneer u het gedwongen moet verkopen wordt ook wel de executiewaarde genoemd. Deze waarde ligt altijd lager als de vrije verkoopwaarde. U krijgt korting op de hypotheekrente wanneer u een hoge executiewaarde heeft. De executiewaarde is daarnaast van invloed op het bedrag dat u kunt lenen. Het is daarom belangrijk dat u een zo hoog mogelijke executiewaarde heeft. U kunt in de meeste gevallen 125% van de executiewaarde lenen. U kunt uw taxateur in Delft laten weten welke executiewaarde u precies nodig heeft. De taxateur kan de executiewaarde dan licht voor u manipuleren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Taxatie Delft. Ook kunt u meteen een taxatie aanvragen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*